Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Marko Ahola

MA WebDesign (Y-Tunnus: 3007492-4)

marko@mawebdesign.fi

Henkilötietojen keräys- ja käsittelytarkoitus

Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja pääasiallisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakaskokemuksen laadun takaaminen
 • Yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Palveluidemme kehittäminen
 • Laskutus
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Markkinointi

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet, sekä suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 • Mitä tietoja kerätään?

Keräämme sinua koskevia tietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen tai palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme myös sivujemme kävijätietoja Google Analytics-palvelun avulla, jotta voisimme kehittää palveluamme entistä paremmaksi. 

Tavallisimmin saamme tietojasi suoraan itseltäsi yhteydenottosi yhteydessä. Näitä tietoja ovat yleisimmin:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Automaattisesti kerättäviä tietoja:

 • Google Analytics-palvelun keräämiä anonyymejä analytiikkatietoja.

Miten keräämme tietoa?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Tietojen käsittelijä, tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojasi käsittelee MA WebDesign henkilöstö (eli minä, Marko Ahola) työtehtävissään. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Välttämättömiä tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa meidän toimeksiantamille kolmansille osapuolille asiakaskokemuksen parantamista varten. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia.

 • Google Analytics (Verkkosivujen kävijäseurantatiedot)
 • Jetpack.com (Roskapostiviestien suodatus)

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU:n ulkopuolelle.

Saatamme luovuttaa tietoja viranomaisille lain tai viranomaisen pyynnöstä. Ilmoitamme luovutuksesta myös asiakkaalle, jos se on lain mukaan sallittua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Mitä oikeuksia asiakkaalla on?

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kauanko ja missä tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seitsemän (7) vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asianmukaisesti.

Tietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa. 

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä?

Suurin osa verkkosivuista kerää kävijöistään jonkinlaista tietoa. Myös MA WebDesign kerää tietoa evästeiden avulla, joskin todella kevyesti, parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi. Evästeistä on lain mukaan ilmoitettava kävijälle.

Mitä ne evästeet sitten ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Lisäksi evästeet mahdollistavat erilaiset valintasi ja täten parantamaan käyttökokemustasi. Lisätietoja evästeistä saat osoitteesta: www.aboutcookies.org

Mitä evästeitä mawebdesign.fi käyttää?

Google Analytics, Googlen suosittu analytiikkapalvelu kerää kävijöistä tietoa. Palvelun evästeet ei kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään parantamaan nettisivujen toimivuutta. IP-osoitteiden lähettäminen tunnistettavassa muodossa on laitettu tällä sivustolla pois päältä. 

Analyticsin tiedoista tarkastellaan lähinnä kävijämääriä, käytettyjä laitteita ja selaimia, kauanko sivuilla on vietetty aikaa ja millä sivulla. Nämä tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa voi sijaita EU:n ulkopuolella.

Miten evästeitä voi poistaa ja estää?

Halutessasi voit poistaa ja estää evästeitä muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden estäminen voi aiheuttaa joidenkin sivuston osien toiminnan.

Ohjeita evästeiden poistamiseen ja estämiseen: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi

https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia

https://support.apple.com/fi-fi/HT201265’

https://privacy.microsoft.com/fi-fi/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://help.opera.com/en/Windows/8.50/fi/cookies.html