Mikä verkkosivuissa maksaa?

Verkkosivujen hinta on monen eri vaiheen ja tekijän summa. Tässä blogitekstissä listaan verkkosivujen hintaan vaikuttavia asioita ja pyrin avaamaan ymmärrettävästi sen, mikä verkkosivuissa maksaa ja miksi.

Yksinkertaisimmankin verkkosivun hintalappu näyttää kolminumeroista summaa. Sellaisen, jolle aihepiiri ei ole lainkaan tuttu, voi olla hyvin vaikea hahmottaa toimivan sivuston tekemiseen tarvittavaa aikaa. Ymmärrettävästi jokainen taho toivoo saavansa hyvää halvalla, mutta tosiasia on, että nuo käsitteet sopivat harvoin yhteen. Nykyäänhän maallikkokin huomaa nopeasti, onko verkkosivu laadukas vai ei.

Tästä lähdetään

Verkkosivuprojekti alkaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoittamisella. Yksinkertaisimmillaan verkkosivusto voi olla vain yksi sivu, johon on liitetty yhteydenottolomake. Mitä enemmän niin kutsuttuja alasivuja – esimerkiski palvelut, historia, ym – halutaan, sitä enemmän sivun tekeminen vaatii aikaa ja näin hinta nousee.

Samalla aletaan suunnitella sivuston ulkonäköä: värimaailmaa, fontteja, kuvia… Tämä vie myös aikaa, täytyyhän sivuston olla visuaalisesti toimiva ja miellyttävä. Jos asiakkaalla on tämä kaikki valmiina, se nopeuttaa toki työtä.

Sivuston rakennustyö

Kun asiakkaan tarpeet ja toiveet on kartoitettu, on helppo lähteä rakentamaan verkkosivustoa. Tämä työvaihe, ”koodaus”, alkaa julkaisujärjestelmän asentamisella. Kyseessä on verkko-ohjelmisto, joka mahdollistaa sivujen päivittämisen hallintapaneelin kautta. Näin asiakkaan eli sivuston loppukäyttäjän on helppo muokata ja päivittää sisältöä. Mitä monisivuisempi verkkosivu, sitä kauemmin tämä työvaihe kestää.

On tärkeää, että sivusto on sekä sen loppukäyttäjälle että sivustolla vieraileville helppokäyttöinen ja selkeä. Tämä ei tapahdu vain parilla klikkauksella, joten tekijällä kuluu tähän työtunteja. Työtuntien määrä taas riippuu sivun ”monimutkaisuudesta”, eli alasivujen ja muiden elementtien, kuten lomakkeiden määrästä.

Mobiilioptimointi

Tämä on oleellinen osa sivuston rakentamista. Tiedetään, että maailmanlaajuisesti yli puolet väestöstä vierailevat verkossa mobiililaitteella (15.3.2020). On siis erittäin tärkeää, että verkkosivusto toimii ja näyttää hyvältä sekä puhelimen näytöllä että tietokoneella. Mobiilioptimointi tietää taas lisää työtunteja verkkosivun tekijälle.

Mikä verkkosivuissa maksaa, tiivistettynä

Mitä isompi ja laajempi sivusto, sitä kauemmin sen tekeminen kestää. Verkkosivuston hinta on pitkälti verrannollinen käytettyjen työtuntien suhteen. Mitä laadukkaampi ja toimivampi sivusto, sitä enemmän kuluu työtunteja. On myös hyvä tietää se, että tämän lisäksi asiakkaalle voi tulla muitakin kustannuksia, kuten verkkotunnuksen ja palvelimen maksut. Näistä voi kysyä lisää verkkosivun tekijältä.

Mitä Sinun verkkosivusi tulisi maksamaan? Hintavertailu voi olla hankalaa, sillä eri yrityksillä hinnat voivat vaihdella runsaasti. Hintavertailua helpottaa, jos tiedät tarkasti tarpeesi.